N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ד"ר גילי תמיר

הבחירה של אסנת שמואלי

עוד לפני המלחמה נהגתי לשמוע את התוכנית של ד"ר גילי תמיר שעזרה לכל מי שחלה או נפגע במימוש זכויותיו בביטוח הלאומי. מאז פרוץ המלחמה נראה שהיא התגייסה בצורה מעוררת הערצה לטיפול בבעיותיהם של המילואימניקים, משפחות הנפגעים במלחמה, בעלי העסקים שנפגעו, המועסקים והמעסיקים בחברה. היא מביאה על פני השטח את החוקים שנחקקו, ועליהן היא נלחמת למען כל מי שאינו מודע ומתקשה לממש את זכויותיו. היא עושה זאת בצורה עניינית, מקצועית, אדיבה ומכבדת שזה ממש תענוג לשמוע אותה. אני חושבת שהיא המועמדת האידיאלית להדליק משואה, אשת מעשה, שמבינה בכל פסיק בכל הזכויות שמגיעות לאזרח. הלוואי וירבו כמוה.