N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביו של הלוחם מתן אברג’יל

הבחירה של יאיר פרידמן

אני קצין קרבי במילואים, אחרי מעל מאה יום בלחימה בעזה. מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר התחזקה, התאחדה וכל מי שהיה בצבא הרגיש את זה. הלוחם מתן אברג’יל קפץ על רימון והציל בגופו את חבריו. מעבר לכבוד שזה ייתן לו ולמשפחתו, בעיני מתן הוא הסמל של האחדות. "אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד".