N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דובר צהל- דניאל הגרי

הבחירה של יואב מרקס

הוא הפנים של המלחמה. הוא הבן אדם הכי גדול בשנה האחרונה מבחינתי.