N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי ביר

הבחירה של עדינה ביר

אלי ביר הוא נשיא איחוד הצלה, ארגון שפעל וממשיך לפעול רבות במשך שנים, וביחוד במלחמה זאת. הגבורה האזרחית שהפגינו מתנדבי איחוד הצלה ב-7.10 ובכל יום לפניו ואחריו הינה יוצאת מהכלל! מתנדבים אשר יצאו מביתם, ולא ידעו אם יחזרו, נכנסו אל התופת בכדי להוציא פצועים כאשר לא הייתה דרך אחרת. איחוד הצלה הוא אירגון מתנדבים הפועל רק על סמך תרומות, ארגון שמאחד בין כל הפסיפס הישראלי - ערבים, חרדים, חילונים, דתיים, דרוזים ונוצרים - מסייעים לכל אחד, ללא הבדל דת גזע ומין. לכן, לפי דעתי מגיע לאירגון זה הכרה מלאה, ונציגו אלי ביר הוא זה שלפי דעתי ראוי למסור זאת.