N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משפחת גרינגליק

הבחירה של תמר ברקוביץ

מייצגים את הכאב של המשפחות השכולות דרך המוזיקה בצורה יפה וטהורה. הפכו להיות סמל.