N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יאיר לרנר

הבחירה של עדי סלע

היה שותף ללחימה במילואים בגבול הצפון ונלחם במשך 4 חודשים + צו 8 נוסף. הוא נתן את כל כולו כדי שנוכל להמשיך להתקיים. אמנם זה לא בעזה אבל גם הצפון היא חזית לא פחות מרכזית במלחמה הזאת. דאגתי לו וחששתי שזה מסוכן ושעשוי לקרות לו משהו... אך לגמרי מדובר בגיבור אמיתי.