N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יאיא פינק ומשה רדמן

הבחירה של עידו הס

יאיא פינק הוא המרגיע הלאומי. איש אופטימי שפועל להעלאת האופטימיות בעם בעזרת מפגשי זום עם כמה אלפי משתתפים כבר כמעט שנה וחצי, שרובם היו בתדירות של אחת לשבוע. הזומים היו בעצם פאנלים בהובלתו שהשתתפו בהם האנשים המומחים ביותר בתחומים שבועיים בארץ, עם חוק אחד, והוא שצריך להראות למה הם אופטימיים. משה רדמן הוא מנהיג שידע יותר מכולם מתי הזמן להוביל ומתי צריך להיות ממלכתי.