N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סמ"ר נדב כהן ז"ל

הבחירה של מאי מלמד

נדב נפל בעזה ב-31.3. הוא היה בן אדם שכולו טוב, חייכן ושלו. הוא בחר להתגייס לשריון למרות שיכל להתגייס ליחידה מובחרת במודיעין.