N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלישע מדן

הבחירה של אריאל גרוסמן

אלישע, שנפצע קשה בלחימה ברצועת עזה, מסמל מבחינתי את כל מה שטוב ושווה להילחם עליו. סיכן את חייו, נפצע קשה למען מדינת ישראל ומדבר כמו גיבור - ואי אפשר להישאר אדיש לדברים שהוא אומר.