N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אמילי הנד

הבחירה של דורית בנדק

הסיפור שלה מגלם את הסיפור המופלא של מתנדב שהתאהב בבארי, בארץ ובאנשים, נישא פעמיים ואיבד את שתי נשותיו באופן כל כך טראגי. אמילי חזרה מן המתים, אך איבדה שתי אמהות. היא מדהימה, חכמה, ממש התאהבתי בה. זה סיפור של חושך ואור, של בכי וצחוק, של עצב תהומי מול שמחה צרופה, הסיפור של החיים עצמם. הסיפור של אמילי הוא הסיפור של ה-7 באוקטובר.