N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

תמיר סטיינמן

הבחירה של תמרה נועם

כתב חדשות אמיתי, אמין, כנה ונאמן לקהל שלו. ריגש את כולם ועשה מעל ומעבר מאז השבת הארורה. ספג והכיל סיפורים של אלפים, בניסיון לעזור ולהקל. הכי מגיע לו להשיא משואה!