N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי בר חן אשרוב

הבחירה של עילאי בר חן אשרוב

יש לי אבא שמשרת במילואים בחטיבת צנחנים בחברון. הוא בתפקיד הרמ"ט והוא גם אחראי על כל המילואים בגזרה שלו.

מאז ה-7.10 אבא שלי בקושי חוזר הביתה. לא רואים אותו הרבה. הוא כל היום עסוק. ביום-יום אבא שלי הוא עורך דין. יש לו משרד עם עובדת אחת ומתחילת המלחמה הוא לא היה פעם אחת במשרד שלו.

אני ממליץ עליו בחום כמשיא משואה לא כי הוא אבא שלי, אלא כי הוא היה צריך לעשות רק 120 ימי מילואים בשנה והוא כבר עושה בערך 300 ימי מילואים, יותר ממה שהוא צריך.

הוא האיש הכי טוב שהכרתי ושאכיר בחיים.