N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דביר מחסומי

הבחירה של אביגיל הגג

דביר הוא לוחם קרבי של המדינה שלנו וגם הלב שלנו. הוא מאורס לבת שלי.

הוא לוחם אמתי ונותן את כולו, גם לאחר שנפצע, הוא עדיין נלחם. כבר 7 חודשים רצוף במילואים, החל מה-7.10.