N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רחל גולדברג פולין

הבחירה של שירן קפלן

אמא של הרש גולדברג פולין שנחטף ממסיבת נובה ב 7.10. אישה מעוררת השראה במאבק שלה, במילים שלה, באומץ שלה, בדרך שבה היא משתפת ומסבירה את הסיפור של המשפחה שלה ואת הסיפור של כל החטופים ושל המדינה בעקבות אירועי ה-7/10. מאחלת לה שהרש יחזור ויעמוד לצידה בעודה מדליקה את המשואה.