N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שקמה ברסלר

הבחירה של יאיר קרין

לברסלר יש מקצוע והיא מצליחה בו מאוד. היא עוסקת במחאה למען הגנה על הדמוקרטיה הישראלית, על חשבון רווחתה האישית ועל חשבון משפחתה. ברסלר נלחמת למען עמה. אחרי ה-7 באוקטובר היא השתיקה את קריאותיה לתקופה ארוכה ועברה לפעילות שקטה למען מפונים וחיילים, למען כל מי שנמצא בצורך בעמנו. שקמה ברסלר מייצגת את כל מה שיפה בעם ישראל. חתירתה למצוינות, תבונתה, התגייסותה למען הכלל, אם זה במחאה או בעשייה שקטה. על כן היא ראויה להיות מדליקת המשואה.