N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חנוך דאום

הבחירה של רחל לוי

מאז ה-7.10 חנוך עושה המון למען חיילים, פצועים, מילואימניקים, מפונים וכל מי שצריך עזרה.