N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שי פלד

הבחירה של שי כהן

עומד בראש עמותת ״מלאכים על גלגלים״. שי אדם פשוט שעושה המון למען אלה שצריכים מקפצה קטנה כדי להשתלב בטכנולוגיה העדכנית וידם אינה משגת. שי משקיע לילות כימים בלשמח ילדים עם מחשבים משופצים, עושה מהשאריות מטעמים ומצליח לגייס מתנדבים נוספים שיעזרו במשימה.