N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי אלבחרי

הבחירה של שיר חסון

הקים ארגון בשם "לב הבאר" מבאר יעקב. זהו ארגון שכולו למטרת תרומות לצה"ל. במשך שנים הארגון אוסף תרומות, כסף וציוד לחיילים. כמובן שמרגע שהחלה מלחמת השבעה באוקטובר, אבי כל שישי נסע לעוטף לאורים, וגם לצפון באופן קבוע, עד היום, כולל, על מנת להביא אוכל טעים אשר אסף מכל תושבי באר יעקב. בכל חג, אבי מארגן משלוחי ענק לחיילים (פורים, פסח ועוד...) אדם מדהים שכולו לב.