N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נפתלי בנט

הבחירה של גבריאל פיליפס

על כך שהוא היחידי שעוטף את משפחות החטופים. אם היה בממשלה, היה לוקח אחריות.