N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי אלבחרי

הבחירה של שני טרבס

אבי הקים גוף התנדבותי מדהים בבאר יעקב: ״מתנדבי לב הבאר״, למען החיילים, הפצועים וכל המבקש עזרה. מאז ה-7.10 ועד היום, אבי נרתם לכל בקשת עזרה, יוזם ארוחות לגדודים של הצבא, לפצועים, ובכל יום שישי הוא וכל המתנדבים מגיעים קרוב לעזה ומרימים לחיילים היוצאים לנשום קצת אויר - ארוחות, שתיה ומתוקים. באמת שלאבי נשמה ענקית והוא עושה את הכול מטוב ליבו, ללא כל תנאי או אינטרס. אך ורק מתוך מטרה לעשות טוב לעם ישראל ובעיקר לחיילנו. אין ראוי ממנו🙏🏻