N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של טובי טל עזר

אזרחים למען אזרחים. בתוך שעות ספורות, מקבוצה שפעלה רבות בהפגנות והובילה את המאבק נגד ההפיכה המשטרית, גייסו "אחים נשלק" את כל כוחותהים למען האזרחים והקימו חמ"ל אדיר. מאז, עושים נסיונות הידברות עם הציבור הדתי. כל מי מהם שנקרא למילואים התייצב. הם האחים שלנו. דוגמא ומופת להתגייסות אזרחית ללא תנאי.