N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שי פלד

הבחירה של רועי יעקבי

עמותת "מלאכים על גלגלים". מאות טאבלטים, מחשבים, קונסולת משחק ומולטימדיה נאספו ונתרמו לחיילים ולמפונים מהעוטף והצפון. בשגרה העמותה דואגת למחשבים ולקונסולות למשפחות מעוטות יכולת.