N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שי פלד

הבחירה של עדי מלול

שי מייסד של עמותת מלאכים על גלגלים ושלל פרויקטים עבור האוכלוסייה, חילק לאורך המלחמה מאות טאבלטים מחשבים קונסולת משחק ומולטימדיה שנאספו ונתרמו לחיילים ולמפונים מהעוטף והצפון