N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עירית אורן גונדרס

הבחירה של מיכל בנאי

אישה שפועלת כבר למעלה מ-15 שנה בעזרה להורים שכולים שאיבדו את ילדיהם במלחמות ישראל. נותנת את כל כולה לעשייה עבור ההורים שנחרב עליהם עולמם. היא עוזרת להם לבחור בחיים. היא אישה של עשייה אינסופית בכל התחומים, עובדת בהתנדבות מלאה, מבוקר ועד ערב, מעורבת ומכירה כל חלל ומשפחתו. הקימה עמותה שנקראת "אור למשפחות" והיא היושבת בראשה. בעמותה נמצאות היום יותר מ-1000 משפחות. אין נכונה ממנה למשואה.