N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שי פלד

הבחירה של עידו שינברגר-זיו

שי הוא מנהל עמותת "מלאכים על גלגלים" והוא עוזר לילדים עם ובלי מוגבלות להגשים חלומות. בתקופת המלחמה הוא מסייע גם למפונים וכן ללוחמים שנפצעו. הוא נוסע לצפון ולדרום להתקנות, כולל אילת. תמיד עם חיוך ענקי, תמיד ים רצון ולב רחב.