N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איחוד הצלה

הבחירה של לינור אטיאס

המתנדבות והמתנדבים היו הגיבורים והצילו חיים רבים בכל אזור הדרום. הם נשארו שם בכל יום ולילה, עד שהאזור התייצב. הם עשו זאת על חשבון זמן העבודה, המשפחה וללא כל תמורה. פשוט עזרה הדדית. ביניהם היו חרדים, חילונים, ערבים ויהודים. כולם יחד פעלו במטרה להציל חיים בגוף ובנפש.