N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי אלבחרי

הבחירה של מורן חסון

אבי אלבחרי מתחילת המלחמה עזב בכ-70 אחוז את העבודה שלו. הוא נותן מענה לחיילים, בכל מה שהם צריכים. עד היום, תמיד דואג שיהיה להם ארוחה חמה בכל ימי שישי, משלוח מנות בפורים, משלוח לפסח ובכלל, לכל הצרכים שלהם. הוא אוסף מסופר-פארם בשמים שכבר לא צריך, פתח דוכן מיוחד לחיילים והם לקחו מה שרצו. הוא כל כולו טוב לב ענק שהקים קבוצה של מתנדבים בכל באר יעקב. הלוואי שהוא ידליק משואה. מגיע לו מאוד.