N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מירב לשם גונן

הבחירה של אפרת שרקי

מירב היא אמא ואישה אמיצה, שנלחמת באצילות ובחירוף נפש על שחרור ביתה ושאר החטופים ושיבתם הביתה. היא תמיד קשובה לכולם, מעוררת כבוד והשראה.