N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבישג כחלון

הבחירה של עינב בן הרוש

איבדה את ארוסה במסיבה בנובה והקימה ארגון לעזרה נפשית לבני ובנות הזוג של נרצחים. יש לה הרבה כוחות והיא עוזרת גם למשפחה של יוחאי ז"ל, בן זוגה.