N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ורד אדחוח

הבחירה של יגאל זוהר

ורד אדחוח היא האמא של החיילים בבאר יעקב, מסייעת להם, נותנת להם ציוד, עזרה חום ואהבה.