N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רויטל בן צור, החמ"ל של רויטל

הבחירה של דינה להב

זה חמ"ל ענק שמופעל ע"י רויטל ביד רמה, עד היום בלי להתעייף. אני לא מכירה אותה באופן אישי אבל חברה בקבוצות הווטצאפ הפעילות שלה. פשוט עבודה מדהימה ותרומה מדהימה עוד יותר.