N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עירית גונדרס יו"ר עמותת אור למשפחות

הבחירה של הניה פלד

עשיה מדהימה לטובת ההורים השכולים, מזה כ-15 שנה, כיוזמת וכמנהלת עמותת "אור למשפחות" למען המשפחות השכולות, הורים ואחים. עובדת ללא לאות, מארגנת פעילויות, אירועים, מכירה כל משפחה ומשפחה. אני חושבת שהכי מגיע לה.