N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רון בן עזרא

הבחירה של נועם עובד

אני רוצה להמליץ עליה כי היא עמדה באומץ מול עשרות מחבלים וחיסלה את חלקם באומת לב, יחד עם אביה ועשרות טירונים שהיא צריכה להגן עליהם. למרות שנפצעה קשות בראשה, היא נלחמה ופינתה אנשים אחרים וכמובן לא הסכימה להתפנות.