N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עירית אורן גונדרס, עמותת אור למשפחות

הבחירה של דבורה אוזן

עירית היא אישה מדהימה עם נתינה אין סופית. מזה כ-17 שנה שהקימה את העמותה "אור למשפחות" שעוזרת ותומכת במשפחות שכולות עם תעצומות נפש. לא פעם אני שומעת ממשפחות שכולות שמגיע לה לקבל את פרס ישראל. בתקופה קשה זו, בעקבות מלחמת "חרבות ברזל", עירית תמכה בכל המשפחות השכולות החדשות. היא עושה ימים כלילות כדי לעזור ולתמוך. יישר כח לאישה צדיקה זו, לגב' אירית אורן גונדרס.