N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של אריה בנדל

חבורת אנשים מופלאים שידעו למחות והתגייסו עם תחילת המלחמה לעזרה לכל מי שהיה צריך, כולל פינוי תחת אש של אנשים שבטוח אינם מאותו הצד האידיאולוגי שלהם.