N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני קושמרו

הבחירה של ציפי צבר

בשבת הנוראית ההיא הטלפון לא הפסיק להתריע על אזעקות ושיגורים. את הסרטון עם הטויוטות בשדרות שלחה חברה שגרה בצרפת עוד לפני שהוקרן בארץ. הייתי בטוחה שזו מתיחה מיותרת. כמה דקות לאחר מכן דני קושמרו עלה לשידור ולא הפסיק לשדר שעות ארוכות. אנשים נואשים התקשרו אליו, חוסר האונים היה בלתי נתפס. אחר הצהריים השידור הועבר לעודד בן עמי ובלילה הופיע קושמרו בדרום. תמיר סטיינמן, גם הוא לא הפסיק לשדר, לנסות לעזור לאנשים נואשים שחלקם כבר אינם איתנו. קושמרו וסטיינמן הם הגיבורים שלי, לצד רבים וטובים, שסיפוריהם מלווים אותנו מאז ולעולם.