N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סמל ירון זהר ז"ל

הבחירה של זיו רושקין

חייל אמיץ ומוכשר שהגן בעזות נפש ובקור רוח על המוצב בו שירת ב-7.10.23 (השבת השחורה). הוא נהרג והוא בן 20 בלבד.