N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שי פלד

הבחירה של גלית פודלובסקי

אני ממליצה על שי פלד ראש עמותת מלאכים על גלגלים. שי תורם המון כבר כמה שנים, החל מבחינת מחשוב ופלאפונים לילדים עם צרכים מיוחדים וכלה באוכל למשפחות קשות יום. הוא גם דואג להרים אירועים לילדים שחווים חרם. במלחמה הזו דאג לחיילים שנפצעו במלחמה, חילק להם מחשבים ועוד.