N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מטה משפחות החטופים

הבחירה של ענת וקסלר

כמה ימים לאחר השבת השחורה הקים דודי זלמנוביץ את מטה משפחות החטופים, דודי זלמנוביץ יחד עם רונן צור וכל המתנדבים פועלים באופן מעורר השראה והערצה! התמיכה במשפחות, התוויית הדרך והפעילות בארץ ובחו״ל וכל היוצא בזה יוצאת דופן וראוייה לשבח ללא כל ספק!