N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ד״ר תמר שלזינגר

הבחירה של ד״ר אתי בהם -טביב

ד״ר תמר שלזינגר היא האמא של הילדים שנותרו לבד. היא שהקימה את עמותת ״חיבוק ראשון״ עם מערך של מתנדבות שתמכו בתינוקות נטושים בבתי חולים. ב-7 באוקטובר, עם פרוץ המלחמה שהו מיכאל ועמליה מכפר עזה בארון, שם הסתתרו לאחר שהוריהם נרצחו ואחותם אביגיל נחטפה לעזה. תמר היא זו ששמרה עליהם מרחוק באמצעות שיחות טלפון שקיימה איתם במשך 12 שעות ועד לחילוצם. היא הפעילה בתבונה רבה, במקצועיות ובאהבה מודל התערבות מקצועי להתמודדות עם מצב הטראומה. לאור כל אלה, תמר ראויה להדליק משואה לכבוד מדינת ישראל ביום העצמאות העצוב הזה. היא בעיניי דוגמא וסמל לכל הטוב שבחברה הישראלית, ולתפארת מדינת ישראל.