N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

המרקיה צור משה לזכרו של סרן רועי ביבר ז״ל

הבחירה של בר גולן

המרקייה היא התארגנות של קבוצת תושבי מושב צור משה לזכרו של סרן רועי ביבר ז״ל, בן המושב. המרקייה מגיעה לבסיסי צה"ל בחזית, בהם משרתים בני מושב צור משה, ומחלקת מרקים שמחממים את לבם.