N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חמ״ל אחים לנשק

הבחירה של ענת וקסלר

החל מהשבת השחורה חמ״ל אחים לנשק התגייסו לכל עזרה וסיוע לאזרחים. בכל מקום שבו המדינה לא היתה והיה בו ואקום ודחיפות - שם הם היו ועדיין פועלים בהתנדבות. החמ״ל עסק בחילוץ ופינוי תושבים מקו האש, ארגון של ציוד ומזון, סיוע באיתור הנעדרים, סיוע לתושבי קו הלחימה, גיוס תרומות לתושבי העוטף, תמיכה נפשית, ועוד. הפעילות של החמ״ל ראויה להערצה ואין דבר שיעיב עליה!