N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עמית גור

הבחירה של מאיה שוחט לבוביץ'

הסיפור של עמית גור הוא סיפור של אישה החצויה בין הבית שלה, כאדם פרטי, לבין הבית של כולנו. האם היא תיאלץ לבחור למי היא דואגת? והאם היא בכלל תשרוד כדי לעשות זאת? ידיה בכל ובכל היא ניצחה, כגיבורה שאף סרט אינו יכול לתאר ולעשות עם הגבורה והעוצמה שלה חסד. עמית גור היא אישה מסורה לתפקידה כאשת איש, כאם לתינוקת עם כל הכרוך בכך (אהבה, הנקה ושלומה הכללי) לבין תפקידה כלוחמת שמתוקף שליחותה, שלומם של אזרחים, חיילים ושותפה למקצוע הנמצאים כולם תחת אש כבדה בעת היתקלויות במחבלים, תלויים בה. דבר לא עצר בעדה באף נקודה בדרך. המסע שלה מה- 07.10.23 הוא לא שלה כעוד אדם, אלא התגלמות של אשת חיל, סופר-וומן לכל דבר ועניין! אם יש אישה שאעודד את בנותיי (וגם את בניי) לקחת כדוגמא לחיים, זו את עמית גור.