N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עירית אורן גונדס

הבחירה של דפנה שטיאסני

עירית, יו"ר עמותת "אור למשפחות" חיה ופועלת למען כל משפחה שכולה, 24 שעות ביממה. כעת, נוספו אלפי משפחות שכולות מ"חרבות ברזל". צדיקה, יחידה בדורה.