N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נילי מרגלית מניר עוז

הבחירה של יעל ברק

נילי היא אחות מסורה שטיפלה בחטופים שהיו איתה במנהרה. היא דרשה מהחוטפים לספק תרופות לחברים מבוגרים, חילקה להם את התרופות וחבשה פצעים. בעיניי, הפעילות המקצועית שלה ראויה לשבח.