N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דור אלמוג

הבחירה של מורן אלמוג

דור הוא הניצול היחידי מאירוע פיצוץ והריסה של בית, שבו נהרגו 21 לוחמים סביבו. כל המחלקה שלו נהרגה. כל החברים, האחים שלו מתו. הוא זחל לבד מבין ההריסות כדי לחיות. הוא נפצע אנוש ונשרף בכל הגוף. סיפור מטורף. מגיע לו להדליק משואה - בשמו ובשם חברי המחלקה שלו שנרצחו.