N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ורד אדחוח

הבחירה של כרמית שקד

ורד אדחוח מבאר יעקב. נקראת אמא של החיילים. שנים שהיא דואגת לחיילים לאורך כל השנה. לבני נוער בעיר ולגיל המבוגר. ורד גם דואגת למשפחות השכולות של העיר, היא לב ענקי של באר יעקב ושנים אמרתי שהכי מגיע לה להדליק למשואה.