N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של טופז ארבל

לא צריך להכביר במילים, רק להיכנס לפרופיל שלו ולראות כמו הוא נלחם למען ישראל.