N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של אייל פרדיס

על כך שסייעו בכל דבר כמעט, מתחילת המלחמה. איתור חטופים, ציוד ואוכל למפונים, ציוד לחיילים והסעות למילואימניקים.