N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דיויד בדר חובש איחוד הצלה

הבחירה של שמח דודי

בחור צעיר חרדי בעל משפחה עם ילדים קטנים שעזב את משפחתו, לא רק ב10.07, אלא 24/7 עסוק בהתנדבות והצלת חיים כל השנה גם בשבתות ובחגים. הוא נכנס בין הראשונים לעזור ולסייע ונחשף למראות הקשים. הוא בעל אזרחות אמריקאית שהופיע והסביר גם ב-CNN ובכל העולם את מה שראה וחווה. כשנשאל האם הוא הלך לעזרה וטיפול בעצמו, הוא טען שאין לו זמן לטפל בעצמו כי הוא עסוק עדיין, גם חודשים אחרי, בהצלת אנשים. זה בחור שהוא גאווה למשפחתו, למגזרו ולעם ישראל כולו. כן ירבו לנו דוידים שכאלה בכל ישראל.